Fonger Ockesz

Tijdens de uitvoeringen van het stuk Het Fluitschip, te Hindeloopen, verscheen er een fotograaf van het Zuiderzeemuseum die mij vroeg te poseren. Ik speelde de rol van grootschipper Fonger Ockesz.   De foto kon net even tussen de bedrijven door worden gemaakt.