Oude Redding Glorie.

Komend weekend komen er weer veel historische reddingboten bijeen in de haven van Lemmer. Ook onze Knokels en Cornelia Clasina zullen daar bij aanwezig zijn. Beide boten zijn overigens te koop. Belangstellenden zijn welkom aan boord.