Betonning.

Halverwege de jaren tachtig worden de binnenwateren door het Signi betonningssysteem gemarkeerd en zien we in hoofdzaak rode en groene boeien. Daarvoor lagen er rode en zwarte tonnen die de grenzen van het vaarwater markeerden en als er een licht op een zwarte gasboei zat was dat een wit licht. Groene boeien in die tijd markeerden een wrak. Als we nog verder terug gaan in de tijd waren het witte en zwarte tonnen die het vaarwater aangaven. Dat waren inderdaad houten tonnen met ijzeren hoepels er om heen. Ik kwam die tonnen, en daarom sprken we soms nog van “betonning” deze week nog tegen in het Fries scheepvaartmuseum. Ik heb het nog mee gemaakt dat die tonnen in de omgeving van Eernewoude werden gebruikt. Er waren vroeger veel meer vaarweg gebruikers en in die tijd namens ze het minder nauw dan tegenwoordig. Gasboeien zaten letterlijk grote gasflessen in en er brandde een gaslamp op. Vandaag polyester en zonnepanelen. Bij onze cursussen vaarbewijs komt de vaarwegmarkering uitgebreid aan bod.