Klein Vaarbewijs

Tienstra Organisatie Nautische Opleidingen organiseert:

Klein vaarbewijs deel 1.

Doel

Het klein vaarbewijs is nodig voor het varen op boten die langer zijn dan 15 meter of die sneller kunnen varen dan 20 km p/u. Het grootste gedeelte van de cursisten hoeft het vaarbewijs niet maar het volgt de opleiding om de kennis die tijdens de lessen wordt verkregen. Watersporters met een snelle motorboot moeten het in ieder geval wel hebben.

Inhoud

Reglementen, betonning, manoeuvreren, veiligheid, techniek en meteo. De lessen worden door een ervaren docent verzorgd met behulp van een eigen presentatie. Het lesboek kunt u ook bij ons kopen. De lessen worden afgesloten met een proefexamen. We zorgen voor een gevarieerd programma. 95% van de mensen die bij ons de cursus(Vb 1) volgt slaagt in 1 keer.

Duur

De cursus start 4 keer per jaar in september, november, februari en april. De cursus duurt 5 avonden. Voor meer informatie over de cursus deel 1 klik hier.

Plaatsen

zie bij deel 1.

Klein Vaarbewijs Deel 1a (aanvullend deel). Vb 1 + 1a = Klein vaarbewijs deel 2

Doel

Kennis voor de vaart op Waddenzee, IJsselmeer en Zeeuwse stromen, voor het halen vaan klein vaarbewijs 2 maar ook zeer geschikt om kennis van navigatie op te doen en als voorlopen voor de cursus theoretische kustnavigatie.

Inhoud

Zeekaarten, plaatsbepaling, kaartpassen, getijdenleer, Iala betonning, reglementen en instrumenten.

Duur

5 avonden van 19.30-21.30 uur. De Lessen worden ondersteund met een moderne eigen powerpoint presentatie. De cursus start 4 keer per jaar, na deel I.

  • De examens voor het vaarbewijs zijn beeldschermexamens en worden afgenomen door de Vamex in Zwolle op afspraak.

Plaatsen

Zie bij deel 2