Cursus Marcom A

Hoofdstuk 1

GMDSS algemeen

De aanwezigheid van een radiostation aan boord is primair bedoeld om:

Correct
Incorrect

.

Wat is de belangrijkste reden dat een schip is voorzien van een radiostation?

Correct
Incorrect

.

Wat is het nevendoel van een radiozendinstallatie aan boord?

Correct
Incorrect

.

Onder aardse communicatie systemen vallen onder andere:

Correct
Incorrect

.

Wat betekent de afkorting GMDSS?

Correct
Incorrect

.

Onder zeegebied A2 verstaat men in het maritieme radioverkeer een zeegebied:

Correct
Incorrect

.

.

Hoofdstuk 2

Identificatie en tijdsaanduidingen

Schepen uitgerust met maritieme radiocommunicatieapparatuur noemt men:

Correct
Incorrect

.

Een kuststations is in het maritieme radioverkeer een station dat als taak heeft:

Correct
Incorrect

.

Een kuststations is in het maritieme radioverkeer een station dat als taak heeft:

Correct
Incorrect

.

Hoe wordt het walstation genoemd dat als taak heeft het afhandelen van openbaar verkeer via de marifoon?

Correct
Incorrect

.

Hoe wordt het walstation genoemd dat als taak heeft het begeleiden van de scheepvaart in een bepaald gebied?

Correct
Incorrect

.

Het walstation dat als taak heeft uitsluitend de opsporing en redding op zee te coordineren, noemt men:

Correct
Incorrect

.

Het walstation dat als taak heeft uitsluitend de opsporing en redding op zee te coordineren, noemt men:

Correct
Incorrect

.

.

Hoofdstuk 3A

Propagatie

Onder frequentie wordt verstaan:

Correct
Incorrect

.

Het aantal trillingen per seconde noemt men:

Correct
Incorrect

.

De voortplantingssnelheid van een radiosignaal in de ether is:

Correct
Incorrect

.

De golflengte van een signaal is afhankelijk van het aantal trillingen die de golf maakt per seconde. Het aantal trillingen bepaalt:

Correct
Incorrect

.

Welke golflengte behoort bij een golflengte van 200 cm?

Correct
Incorrect

.

Een radiogolf plant zich in de ether voort met een snelheid van ongeveer:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 3B

Modulatie

Radio-facsimile wordt toegepast bij uitzending van:

Correct
Incorrect

.

Bij het uitzenden van weerkaarten in de HF-band wordt gebruik gemaakt van:

Correct
Incorrect

.

Bij maritiem radioverkeer wordt bij de mode J3E gebruik gemaakt van:

Correct
Incorrect

.

Bij ontvangst J3E uitzendingen kan het nuttig zijn om de draagfrequentie iets bij te sturen.
Met welke functie (of knop) kan men dit regelen?

Correct
Incorrect

.

De mode J3E wordt gebruikt:

Correct
Incorrect

.

De zijband van een J3E signaal is:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 4A

VHF

Onder openbaar verkeer verstaat men in de maritieme radiocommunicatie:

Correct
Incorrect

.

Het radioverkeer tussen schepen en een Vessel Traffic Service (VTS) station noemt men:

Correct
Incorrect

.

Bij een uitwijkmanoeuvre wordt voor onderlinge communicatie tussen de betrokken schepen gebruik gemaakt van een VHF-installatie. Deze vorm van radioverkeer noemt men:

Correct
Incorrect

.

Men roept een ander schip aan op marifoonkanaal 16 met de bedoeling een afspraak te maken voor een werkkanaal. Deze vorm van radioverkeer noemen we:

Correct
Incorrect

.

Het radioverkeer tussen schepen onderling noemt men:

Correct
Incorrect

.

Bij een ankermanoeuvre aan boord van een schip wordt voor de communicatie tussen het stuurhuis en het voorschip gebruik gemaakt van VHF-portofoons. Deze vorm van radioverkeer noemt men:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 4B

MF/HF

De lengte van middengolf-antennes aan boord van schepen is meestal:

Correct
Incorrect

.

De overdracht van spraakinformatie met behulp van maritieme zendapparatuur wordt genoemd:

Correct
Incorrect

.

Men wil een HF telefoonverbinding maken tussen twee schepen.
Is het maken van een zogenaamde 'cross-band' verbinding toegestaan?

Correct
Incorrect

.

Waarvoor worden ITU-channels in de HF-banden gebruikt?

Correct
Incorrect

.

Wat betekent 'ITU Channel 1216'?

Correct
Incorrect

.

De aanduiding 'RX frequency' betekent?

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 4C

NBDF (radiotelex)

De afkorting NBDP staat voor:

Correct
Incorrect

.

NBDP wordt toegepast bij uitzending van:

Correct
Incorrect

.

Bij het uitzenden van radiotelex 'free signals' worden deze gevolgd door een identificatie sein. Dit sein wordt uitgezonden met behulp van:

Correct
Incorrect

.

Wegens een calamiteit aan boord wenst men bij een radiotelexverbinding direct doorgeschakeld te worden naar een RCC. Men dient daartoe, na ontvangst van ga+? in te toetsen:

Correct
Incorrect

.

Welke gegevens moeten worden ingevoerd om een radiotelex-verbinding met een kuststation te krijgen?

Correct
Incorrect

.

Een radiotelex oproep naar een kuststation wordt in het algemeen gestart in het:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 4D

DSC

A1.5.1 DSC is de afkorting van:

Correct
Incorrect

.

Tijdens een DSC-uitzending wordt automatisch meegezonden:

Correct
Incorrect

.

Een DSC-uitzending is mogelijk met een:

Correct
Incorrect

.

De automatische positie invoer vanuit de GPS naar de DSC-controller wordt onder normale omstandigheden automatisch:

Correct
Incorrect

.

Vanwege een defect wordt de positie in de DSC-controller niet automatisch bijgewerkt. Het handmatig invoeren van de positie dient te gebeuren met tussenpozen van maximaal:

Correct
Incorrect

.

Om vast te stellen wie het DSC-bericht uitzendt is het volgende van belang:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 5A

Algemeen

Inmarsat is de afkorting van:

Correct
Incorrect

.

De Inmarsat satellieten bevinden zich in een:

Correct
Incorrect

.

Hoe wordt de 'footprint' van een Inmarsat satelliet genoemd?

Correct
Incorrect

.

Bij het Inmarsat systeem wordt de dekking op aarde door satellieten gerealiseerd die zich bewegen in een:

Correct
Incorrect

.

Een grondstation dat gebruikt kan worden binnen het Inmarsat systeem noemt men ook wel een:

Correct
Incorrect

.

Een grondstation dat gebruikt kan worden binnen het Inmarsat systeem noemt men ook wel een:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 5B

Antennes

Voor welke apparatuur is deze antenne (zie afbeelding) geschikt?

Correct
Incorrect

.

Het antennesysteem van een Inmarsat Fleet terminal bestaat uit een:

Correct
Incorrect

.

Het antennesysteem van een Inmarsat-C terminal is een:

Correct
Incorrect

.

Wat verstaat men onder het azimut van een Inmarsat satelliet?

Correct
Incorrect

.

Wat verstaat men onder de elevatie van een Inmarsat satelliet?

Correct
Incorrect

.

Welke informatie is nodig om een schotelantenne te kunnen richten?

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 5C

Inmarsat F en C

Waarom zijn bij een Inmarsat Fleet 77 installatie meerdere ID nummers toegewezen?

Correct
Incorrect

.

Welke voorrang niveaus heeft het Fleet 77 systeem?

Correct
Incorrect

.

Een voordeel van het Fleet 77 systeem ten opzichte van de andere Inmarsat systemen is dat:

Correct
Incorrect

.

Men voert aan boord een telefoongesprek via een Inmarsat installatie. Met welk Inmarsat-systeem kan een RCC de communicatie onderbreken?

Correct
Incorrect

.

Welke Inmarsat Fleet installatie voldoet aan de eisen van het GMDSS?

Correct
Incorrect

.

Tijdens het initialiseren van de Inmarsat installatie krijgt men de volgende foutmelding (zie afbeelding). Men moet nu in het menu:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 5D

Inmarsat C (specifiek)

Indien het schip is uitgerust met twee INMARSAT-C installaties, dan heeft iedere installatie een apart:

Correct
Incorrect

.

De ontvanger van de Inmarsat-C installatie staat, indien de log-in procedure is afgehandeld, afgestemd op het:

Correct
Incorrect

.

De Inmarsat-C installatie aan boord wordt uitgeschakeld zonder dat men eerst heeft uitgelogd. Indien men nu vanaf de wal een bericht naar het schip wil versturen krijgt de walabonnee een melding dat de Inmarsat-C installatie aan boord:

Correct
Incorrect

.

Men verzendt met de Inmarsat-C installatie een bericht bestemd voor een ander schip. Om binnen het blok van 256 bits zoveel mogelijk karakters te versturen, kiest men bij de adressering voor:

Correct
Incorrect

.

Een Inmarsat-C terminal is geschikt voor:

Correct
Incorrect

.

Het inloggen van een Inmarsat-C installatie is belangrijk om:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 5E

Adres invoer

De 2-digit Inmarsat Telex Access Code '33' kan gebruikt worden:

Correct
Incorrect

.

Hoe wordt bij een Inmarsat-C terminal een ingevoerd nummer van een telefoongesprek afgesloten?

Correct
Incorrect

.

Voor het versturen van een fax met behulp van een Inmarsat Fleet 77 terminal naar het Nederlandse faxnummer 0562-446601 dient men de volgende reeks in te voeren:

Correct
Incorrect

.

Welke naamgever heeft betrekking op een scheepssatellietstation (SES)?

Correct
Incorrect

.

Bij het maken van een telefoonverbinding met een Inmarsat terminal dient men onder andere in te voeren:

Correct
Incorrect

.

Binnen het Inmarsat telefoonverkeer wordt de afkorting SNAC gebruikt. Deze afkorting betekent:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 5F

EGC

Welk satellietsysteem verzorgt Maritime Safety Information?

Correct
Incorrect

.

Welk systeem wordt gebruikt om EGC uit te zenden?

Correct
Incorrect

.

Welke EGC-dienst is beschikbaar voor berichten bestemd voor schepen van een bepaalde nationaliteit?

Correct
Incorrect

.

SafetyNET berichten kunnen zijn geadresseerd aan:

Correct
Incorrect

.

EGC-berichten zijn:

Correct
Incorrect

.

EGC is de afkorting van:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 6A

NAVTEX

De NAVTEX ontvanger aan boord blijkt defect.
Op welke wijze kan men aan boord alsnog de NAVTEX berichten ontvangen?
Correct
Incorrect

.

Bij NAVTEX-uitzendingen op 518 kHz wordt standaard gebruik gemaaktvan de:

Correct
Incorrect

.

Een schip bevindt zich binnen bereik van een NAVTEX-station.

De NAVTEX-ontvanger aan boord blijkt defect. Om alsnog NAVTEX-berichten te kunnen blijven ontvangen kan men:

Correct
Incorrect

.

Een schip bevindt zich in een NAVTEX-gebied. De NAVTEX blijkt defect. Om alsnog de betreffende berichten te ontvangen kan men

Correct
Incorrect

.

De NAVTEX ontvanger geeft het volgende weer (zie afbeelding). Dit betreft een bericht van de:

Correct
Incorrect

.

Welke frequentie wordt altijd ontvangen bij een 'dual frequency' NAVTEXontvanger

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 6B

NAVTEX

De NAVTEX ontvanger aan boord blijkt defect.
Op welke wijze kan men aan boord alsnog de NAVTEX berichten ontvangen?
Correct
Incorrect

.

Bij NAVTEX-uitzendingen op 518 kHz wordt standaard gebruik gemaaktvan de:

Correct
Incorrect

.

Een schip bevindt zich binnen bereik van een NAVTEX-station.

De NAVTEX-ontvanger aan boord blijkt defect. Om alsnog NAVTEX-berichten te kunnen blijven ontvangen kan men:

Correct
Incorrect

.

Een schip bevindt zich in een NAVTEX-gebied. De NAVTEX blijkt defect. Om alsnog de betreffende berichten te ontvangen kan men

Correct
Incorrect

.

De NAVTEX ontvanger geeft het volgende weer (zie afbeelding). Dit betreft een bericht van de:

Correct
Incorrect

.

Welke frequentie wordt altijd ontvangen bij een 'dual frequency' NAVTEXontvanger

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 6C

GMDSS portofoon

De eis van een GMDSS portofoon is:

Correct
Incorrect

.

Waar bevinden zich de GEOSAR satellieten van het COSPAS-SARSAT systeem?

Correct
Incorrect

.

De AIS antennes zijn op gelijke hoogte nabij de marifoon antenne(s) geplaatst. Wat kan hiervan het gevolg zijn?

Correct
Incorrect

.

Met behulp van AIS kan men aan boord:

Correct
Incorrect

.

Welke VHF kanalen zijn toegewezen voor het gebruik van het AIS systeem?

Correct
Incorrect

.

Kan een Vessel Traffic System (VTS) via het AIS systeem korte berichten aan een schip versturen?

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 6D

EPIRB

Welk apparaat aan boord bevindt zich in de nabijheid van dit pictogram (zie afbeelding)?

Correct
Incorrect

.

Hoeveel uur moet een EPIRB minimaal onafgebroken kunnen werken?

Correct
Incorrect

.

'Locating signals' worden uitgezonden door een:

Correct
Incorrect

.

Een EPIRB dient om:

Correct
Incorrect

.

De GEOSAR satellieten bevinden zich:

Correct
Incorrect

.

Waar bevinden zich de GEOSAR satellieten van het COSPAS-SARSAT systeem?

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 6E

AIS

De AIS antennes zijn op gelijke hoogte nabij de marifoon antenne(s) geplaatst. Wat kan hiervan het gevolg zijn?

Correct
Incorrect

.

Met behulp van AIS kan men aan boord:

Correct
Incorrect

.

Welke VHF kanalen zijn toegewezen voor het gebruik van het AIS systeem?

Correct
Incorrect

.

Kan een Vessel Traffic System (VTS) via het AIS systeem korte berichten aan een schip versturen?

Correct
Incorrect

.

AIS aan boord van schepen maakt gebruik van:

Correct
Incorrect

.

De statische informatie van een AIS bestaat uit onder andere:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 6F

AIS

De AIS antennes zijn op gelijke hoogte nabij de marifoon antenne(s) geplaatst. Wat kan hiervan het gevolg zijn?

Correct
Incorrect

.

Met behulp van AIS kan men aan boord:

Correct
Incorrect

.

Welke VHF kanalen zijn toegewezen voor het gebruik van het AIS systeem?

Correct
Incorrect

.

Kan een Vessel Traffic System (VTS) via het AIS systeem korte berichten aan een schip versturen?

Correct
Incorrect

.

AIS aan boord van schepen maakt gebruik van:

Correct
Incorrect

.

De statische informatie van een AIS bestaat uit onder andere:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 6G

LRIT-SSAS-VDR

De informatie van een LRIT zendontvanger moet in staat zijn om, indien noodzakelijk, informatie met variabele intervallen naar een LRIT data centre te zenden tussen tenminste:

Correct
Incorrect

.

De informatie van een LRIT zendontvanger dient automatisch informatie naar een LRIT data centre te zenden binnen tenminste iedere:

Correct
Incorrect

.

Een SSAS alarmering wordt verzonden naar:

Correct
Incorrect

.

Na activering van het 'SSAS' wordt de alarmering:

Correct
Incorrect

.

Opgeslagen data van een S-VDR (Simplified Voyage Data Recorder):

Correct
Incorrect

.

Welk systeem wordt onder ander gebruikt voor het uitzenden van een SSAS alarm?

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 7A

Uitrustingseisen

De luisterwacht op het VHF-kanaal 16 aan boord van een Nederlands schip, dat onder de Schepenwet (SW) valt:

Correct
Incorrect

.

Een schip is voorzien van radioapparatuur voor zeegebied A2. Er moet onafgebroken radiowacht worden uitgevoerd op:

Correct
Incorrect

.

Een schip verplicht uitgerust met een MF/HF radiozendinstallatie, moet aan boord een MF/HF-DSC radiowacht houden op:

Correct
Incorrect

.

Elk schip, dat verplicht is uitgerust volgens de bepalingen van het GMDSS, moet zijn uitgerust met een:

Correct
Incorrect

.

De eis dat het schip verplicht wordt uitgerust met Inmarsat-installatie(s) geldt voor zeegebied:

Correct
Incorrect

.

Schepen, die zijn uitgerust voor de vaart in alle zeegebieden, moeten een EPIRB aan boord hebben die gebruik maakt van:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 7B

VC en SSL

Voordat een marifoon aan boord van een Nederlands schip wordt geinstalleerd dient men:

Correct
Incorrect

.

Wat wordt bedoeld met de 'anniversary date' van het veiligheidscertificaat (VC)?

Correct
Incorrect

.

De 'details of radio facilities' zoals vermeld op het 'record of equipment' bestaan uit:

Correct
Incorrect

.

Het registratiebewijs voor een radiozendinstallatie wordt afgegeven namens de:

Correct
Incorrect

.

De bij het registratiebewijs behorende gebruikersbepalingen hebben onder meer betrekking op:

Correct
Incorrect

.

De geldigheidsduur van een registratiebewijs voor radiozendapparatuur is:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 7C

Bedieningcertificaten

Mag men met een in Nederland afgegeven maritiem bedieningscertificaat de radio installatie aan boord van een buitenlands schip bedienen?

Correct
Incorrect

.

Het Nederlandse Algemeen Certificaat Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-A) geeft bevoegdheid tot het bedienen van de radiozendinstallatie aan boord van:

Correct
Incorrect

.

Indien men berichten ontvangt die niet voor het eigen schip bestemd zijn:

Correct
Incorrect

.

Berichten die niet voor het schip bestemd zijn dient men:

Correct
Incorrect

.

Geheimhouding in het maritieme radioverkeer houdt onder meer in dat:

Correct
Incorrect

.

Houders van het Algemeen Certificaat Radiocommunicatie (Marcom-A) hebben de bevoegdheid om alle maritieme:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 7D

Wetten

Voor het aanleggen van een zendinrichting aan boord van een Nederlands schip dient men:

Correct
Incorrect

.

In het SOLAS kan men gegevens vinden over onder andere:

Correct
Incorrect

.

Welk internationaal verdrag heeft betrekking op de veiligheid van mensenlevens op zee?

Correct
Incorrect

.

De Nederlandse regels voor het gebruik van een maritieme zendinstallatie staan vermeld in:

Correct
Incorrect

.

Aan boord wordt de radio-installatie, waarvoor een bewijs van registratie is verstrekt, uitgebreid. Wat dient men vervolgens te doen?

Correct
Incorrect

.

De verantwoording voor de radiozendinrichting aan boord berust bij de:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 7E

Inspectie

De controle op registratie en het juiste gebruik van alle aanwezige radiozendapparatuur aan boord van zeeschepen wordt in Nederland uitgevoerd door:

Correct
Incorrect

.

Bij het in gebruik nemen van de GMDSS apparatuur dient bij de beroepsvaart een keuring plaats te vinden.
Deze keuring wordt uitgevoerd door:

Correct
Incorrect

.

Bij een inspectie aan boord van een radiostation in het kader van Port State Control in het buitenland:

Correct
Incorrect

.

Ten aanzien van toezichthoudende ambtenaren in binnen- en buitenland is bepaald dat:

Correct
Incorrect

.

De voorgeschreven periodieke controle op de aanwezigheid en de goede werking van de GMDSS radio-apparatuur aan boord van Nederlandse schepen gebeurt namens:

Correct
Incorrect

.

De voorgeschreven periodieke controle op de aanwezigheid en de goede werking van de GMDSS radio-apparatuur aan boord van Nederlandse schepen gebeurt namens:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 7F

Boekwerken

Richtlijnen voor het gebruik van frequenties en VHF kanalen tijdens een reddings- en opsporingsactie op zee kan men vinden in:

Correct
Incorrect

.

Tijdens een SAR actie kunnen de betrokken schepen richtlijnen vinden over de opsporingswerkzaamheden in het boekwerk:

Correct
Incorrect

.

Aan boord wordt een radiotelefonie bericht ontvangen bestaande uit het woord 'INTERCO' gevolgd door een uitgesproken code. De betekenis van dit bericht kan worden opgezocht in:

Correct
Incorrect

.

Waarvoor kan de International Code of Signals worden gebruikt?

Correct
Incorrect

.

Hoe wordt het woord VOLUME met behulp van het voorgeschreven internationale spellingsalfabet gespeld?

Correct
Incorrect

.

Hoe wordt het woord NAVTEX met behulp van het voorgeschreven internationale spellingsalfabet gespeld?

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 7G

AMVER

Koopvaardijschepen die deelnemen aan AMVER behoeven geen berichten voor AMVER te verzenden, indien reizen worden gemaakt, die korter duren dan:
Correct
Incorrect

.

Wat is juist betreffende AMVER?

Correct
Incorrect

.

AMVER berichten kunnen kosteloos via de Inmarsat-C installatie worden verstuurd:

Correct
Incorrect

.

De doelstelling van organisaties zoals AMVER is het verzorgen van informatie voor:

Correct
Incorrect

.

De doelstelling van AMVER is:

Correct
Incorrect

.

Binnen het AMVER systeem is het mogelijk om:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8A

Algemeen

In het maritieme radioverkeer is de volgorde van voorrang:

Correct
Incorrect

.

De te gebruiken noodfrequenties kunnen in geval van nood snel worden gevonden:

Correct
Incorrect

.

De te gebruiken noodfrequenties kunnen in geval van nood snel worden gevonden:

Correct
Incorrect

.

Volgens het GMDSS kan een 'distress alert' worden gegenereerd met een:

Correct
Incorrect

.

Onder de bepalingen van het GMDSS is een door een schip via DSC uitgezonden 'distress alert' in de eerste plaats bedoeld voor:

Correct
Incorrect

.

Men maakt in verband met het verzenden van een noodbericht, radiotelexverbinding met een kuststation.
Na ontvangst ga+? dient men in te toetsen

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8B

DSC- Distress

Voor de afhandeling van radiotelefonie noodverkeer selecteert men op de zendontvanger de frequenties en mode:
Correct
Incorrect

.

De frequentie 2187,5 kHz wordt gebruikt voor:
Correct
Incorrect

.

Een DSC 'distress alert' wil zeggen:
Correct
Incorrect

.

Een multi-frequency call wordt meestal afgerond binnen:

Correct
Incorrect

.

Hoeveel bedraagt het aantal beschikbare DSC noodfrequenties voor het uitzenden van een DSC 'distress alert'?

Correct
Incorrect

.

Uit welke vier delen bestaat de feitelijke boodschap van een DSC 'distress alert'?

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8C

Ontvangst

Na ontvangst van een DSC distress alert, is het verzenden van een 'all ships DSC distress alert relay':

Correct
Incorrect

.

Na ontvangst van een DSC distress alert op de 6312 kHz, dient men:

Correct
Incorrect

.

Na herhaaldelijke ontvangst van een DSC 'distress alert' in een HF-band en het uitblijven van reacties op deze distress call dient men:

Correct
Incorrect

.

Na herhaaldelijke ontvangst van een DSC 'distress alert' in de MF-band en het uitblijven van reacties op deze distress call dient men onder andere een:

Correct
Incorrect

.

Wat is juist?

Correct
Incorrect

.

Men ontvangt in zeegebied A1 via de VHF-DSC een 'distress alert'.
Mag men deze oproep op kanaal 16 bevestigen?

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8D

Inmarsat distress

Schepen uitgerust met een Inmarsat Fleet Broadband terminal kunnen in geval van calamiteiten gebruik maken van 'emergency calling' door het invoeren van:

Correct
Incorrect

.

Hoe kan men onder andere controleren of de noodknop van een INMARSAT-C terminal goed functioneert?

Correct
Incorrect

.

Noodalarmering wordt met behulp van een Inmarsat-Fleet 77 terminal uitgezonden per:

Correct
Incorrect

.

Is het noodzakelijk om in geval van een 'distress alert' via de Inmarsat Fleet 77 terminal de 'distress priority' te gebruiken?

Correct
Incorrect

.

Bij het alarmeren via een Inmarsat Fleet 77 terminal dient men na het indrukken van de 'distress button':

Correct
Incorrect

.

De positie van het schip wordt bij alarmering via een Fleet 77 terminal:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8E

Live-test

Een 'live-test' op zee in verband met de controle op de goede werking van de DSC apparatuur, dient op de noodfrequentie(s) te worden beperkt tot:

Correct
Incorrect

.

De frequentie 2187,5 kHz mag onder andere worden gebruikt voor het uitzenden van een DSC:

Correct
Incorrect

.

Om de DSC apparatuur te testen dient men een testcall te versturen op één van de noodfrequenties naar een kuststation.
De testcall heeft de prioriteit:

Correct
Incorrect

.

Om de DSC apparatuur te testen dient men een testcall te versturen op één van de noodfrequenties naar een kuststation.
Welke frequentieband dient men zoveel mogelijk te vermijden?

Correct
Incorrect

.

De VHF-DSC kan men testen door het verzenden van een:

Correct
Incorrect

.

Het DSC geheugen van een DS-controller aan boord geeft het volgende weer (zie afbeelding).
Dit DSC-bericht is:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8F

Annuleren

Men wil met behulp van de Inmarsat-C installatie een routine bericht verzenden.
Per ongeluk wordt bij het invoeren de prioriteit 'distress' geselecteerd.
Het ingevoerde adres zal:

Correct
Incorrect

.

Wat moet men doen wanneer men een valse 'distress alert' via een Inmarsat-C terminal heeft verzonden?

Correct
Incorrect

.

Aan boord heeft men via de Inmarsat-C installatie per ongeluk een 'distress alert' verstuurd.
Men dient nu:

Correct
Incorrect

.

Men verzendt aan boord per ongeluk een DSC 'distress alert' op 8414,5kHz. Men moet nu een bericht aan alle schepen uitzenden, waarin de alarmering wordt geannuleerd op frequentie:

Correct
Incorrect

.

Men verzendt aan boord per ongeluk een Inmarsat 'distress alert'.
Men dient direct een bericht te versturen waarin de alarmering wordt geannuleerd.
Dit bericht wordt verstuurd:

Correct
Incorrect

.

Men verzendt aan boord per ongeluk een Inmarsat 'distress alert'.
Ter annulering dient dit bericht verstuurd te worden met de 'priority':

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8G

Urgency en Safety

Een door het kustwachtstation uitgezonden stormwaarschuwing valt onder:

Correct
Incorrect

.

Na het versturen van een 'DSC all ships call' met de category 'safety', en het afstemmen op de 2182 kHz begint de veiligheidsoproep als volgt:

Correct
Incorrect

.

Indien men aan boord een 'DSC all ships call' met de category 'safety' ontvangt zal men na het afstemmen op de aangegeven frequentie:

Correct
Incorrect

.

Aan boord wordt op de DSC-wachtontvanger een 'all ships call' met category 'safety' ontvangen. Men dient:

Correct
Incorrect

.

Na ontvangst van een VHF-DSC 'all ships call' met de 'priority urgency' dient men:

Correct
Incorrect

.

Als men een zeer dringend bericht heeft over te brengen betreffende de veiligheid van een schip, luchtvaartuig of enig ander middel van vervoer of van een persoon dient men gebruik te maken van het sein:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8H

RMA

Het vragen van dringend radio medisch advies aan een kuststation valt onder:

Correct
Incorrect

.

Men wil aan boord radio-medisch advies aanvragen.
Men kan daartoe gebruik maken van:

Correct
Incorrect

.

Men wenst een radiotelefonieverbinding met een kustwachtstation in de MF-band in verband met een dringend radio-medisch advies.
Daartoe verzendt men een DSC boodschap op de frequentie:

Correct
Incorrect

.

Men wenst een radiotelefonieverbinding met een kustwachtstation in de 12 MHz band in verband met een dringend radio-medisch advies. Daartoe verzendt men een DSC-boodschap op de frequentie:

Correct
Incorrect

.

Men wenst, in verband met een dringend verzoek om radio-medisch advies, een DSC-boodschap aan een RCC te verzenden.
Men dient als 'format specifier' te kiezen:

Correct
Incorrect

.

Aan boord heeft een ongeval plaatsgevonden. Er is dringend radio-medisch advies nodig. Men dient te kiezen voor de categorie:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8I

SAR, locating en homing

Voor on-scene communications mag men onde andere gebruik maken van VHF kanaal:

Correct
Incorrect

.

Een schip is uitgerust met een aeronautische VHF installatie.
Op welke frequenties is communicatie met SAR luchtvaartuigen toegestaan?

Correct
Incorrect

.

Verantwoordelijk voor de organisatie ter plaatse van de opsporings- en reddingswerkzaamheden is de:

Correct
Incorrect

.

In de Nederlandse kustwateren wordt 'on-scene communications' bij voorkeur afgehandeld op VHF-kanaal:

Correct
Incorrect

.

MF/HF radiotelefonie communicatie tussen schepen en SAR-luchtvaartuigen op de plaats van een calamiteit tijdens een
gecoördineerde zoekactie kan onder meer plaats vinden op:

Correct
Incorrect

.

VHF-kanaal 16 wordt 24 uur per dag bewaakt door:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8J

EGC

Een EGC-SafetyNET bericht begint met:
'LES4-MSG 1420-Distress Distress Call To Area: 17 N 87 W 150 - NoPos'
De term 'NoPos' geeft aan:

Correct
Incorrect

.

Een EGC-SafetyNET bericht begint met:
'LES4 - MSG 1420 - Distress Distress Call To Area: 17 N 87 W 150 - PosOK'
De term 'PosOK' geeft aan:

Correct
Incorrect

.

Automatische 'updating' van de scheepspositie in een Inmarsat-C installatie is onder meer van belang om de ontvangst van:

Correct
Incorrect

.

Voor ontvangst via Inmarsat van 'distress alerting' en MSI, moeten schepen uitgerust zijn met een:

Correct
Incorrect

.

Heruitzendingen van distress berichten zullen in NAVAREA 1 verzonden worden via:

Correct
Incorrect

.

De positie van het schip is 40º S en 080º W. Hoe laat kan men volgens het EGC Safetynet-systeem een navigatiewaarschuwing verwachten?

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 8K

Piraten

Een schip wordt aangevallen door piraten. Men kan de wal informeren door:

Correct
Incorrect

.

Het schip wordt geënterd door piraten.
Hoe dient men te handelen met betrekking tot de radioapparatuur als men een 'stil alarm' wilt versturen?

Correct
Incorrect

.

Een schip wordt aangevallen door piraten. Men kan de wal informeren door:

Correct
Incorrect

.

Men vaart in een gebied met een verhoogde kans op piraterij. Er nadert een bootje met hoge snelheid.
Men vermoedt dat dit piraten zijn.
Hoe dient men te handelen met betrekking tot GMDSS apparatuur?

Correct
Incorrect

.

.

.

.

Hoofdstuk 8L

Stoorsignalen en functional requirements

Via welk systeem kan een kuststation een verzoek sturen naar schepen in een bepaald gebied om hun apparatuur te controleren in verband met een stoorsignaal op kanaal 16?

Correct
Incorrect

.

Volgens de 'functional requirements' van het GMDSS moet elk schip in staat zijn signalen afkomstig voor plaatsbepaling te kunnen en zenden en ontvangen. Deze eis wordt gerealiseerd door middel van een:

Correct
Incorrect

.

Volgens de 'functional requirements' van het GMDSS moet elk schip in staat zijn wal-schip alarmeringen te kunnen ontvangen.
Deze eis wordt in zeegebied A2 gerealiseerd door middel van een:

Correct
Incorrect

.

Volgens de 'functional requirements' van het GMDSS moet elk schip in staat zijn 'search and rescue co-ordinating communications' te kunnen en zenden en ontvangen.
Dit wordt gerealiseerd door middel van een:

Correct
Incorrect

.

Volgens de 'functional requirements' van het GMDSS moet elk schip in staat zijn 'general communications' naar en van de wal te kunnen zenden en ontvangen. Deze eis wordt in zeegebied A3 gerealiseerd door middel van een:

Correct
Incorrect

.

Volgens de 'functional requirements' van het GMDSS moet elk schip in staat zijn schip-schip alarmeringen te kunnen zenden en ontvangen.
Deze eis wordt in zeegebied A2 gerealiseerd door middel van een:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 9

AAIC en SDR

Met de term 'standby' bedoelt de operator van een walstation dat men:

Correct
Incorrect

.

De leiding van het radioverkeer tussen schepen en kuststations berust:

Correct
Incorrect

.

De leiding van het radioverkeer bij intership-verkeer berust bij:

Correct
Incorrect

.

Op de Ship Station License staat de AAIC code NL01.
Deze code wordt gebruikt bij:

Correct
Incorrect

.

In het radioverkeer met buitenlandse kuststations moet, bij een aanvraag voor een radiotelefoongesprek met een walabonnee:

Correct
Incorrect

.

De gespreksduur van een radiotelefoongesprek via een kuststation met een walabonnee wordt bepaald door de tijd die:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 10A

Mixed

Bij de montage van een VHF-antenne:

Correct
Incorrect

.

De aanbevolen verbinding tussen marifoon en antenne is een:

Correct
Incorrect

.

De impedantie van een coaxiale voedingslijn is afhankelijk van:

Correct
Incorrect

.

Er komt water in de antennekabel van de marifoon. Hierdoor:

Correct
Incorrect

.

Een verminderd zendvermogen van het zendsignaal kan worden veroorzaakt door:

Correct
Incorrect

.

Bij een te lage voedingsspanning van de marifoon kan:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 10B

Accu

Een accubatterij van 24 volt levert gedurende 10 uur een stroom van 6 ampère.
Hoe groot is de geleverde capaciteit?

Correct
Incorrect

.

Naarmate een loodaccubatterij verder is ontladen zal:

Correct
Incorrect

.

Sulfateren ontstaat onder andere door:

Correct
Incorrect

.

Eén van de oorzaken van het sulfateren van loodaccubatterijen is:

Correct
Incorrect

.

Als een loodaccubatterij niet tijdig of onvoldoende wordt opgeladen:

Correct
Incorrect

.

De belangrijkste oorzaak van sulfateren van één of meerdere cellen van een loodaccubatterij is:

Correct
Incorrect

.

.

.

Hoofdstuk 10C

Krachtbronnen

Kan een UPS (Uninterruptable Power Supply) dienst doen als reserve krachtbron?

Correct
Incorrect

.

Na het uitvallen van de hoofdkrachtbron werkt de GMDSS radio-installatie in ieder geval op de:

Correct
Incorrect

.

Na het uitvallen van de hoofdkrachtbron schakelt de GMDSS radio-installatie op de noodkrachtbron.
Hoe lang werkt de radio-installatie aan boord van vrachtschepen minimaal op de voorgeschreven noodkrachtbron?

Correct
Incorrect

.

Men heeft aan boord een hoofdkrachtbron en een noodkrachtbron voor de GMDSS radio-installatie.
Hoe lang werkt de radio-installatie aan boord van koopvaardijschepen minimaal op de reservekrachtbron?

Correct
Incorrect

.

Na het uitvallen van de hoofdkrachtbron schakelt de GMDSS radio-installatie op de reservekrachtbron.
Hoe lang werkt de radio-installatie aan boord van koopvaardijschepen minimaal op de reservekrachtbron, indien de radio-installatie niet is aangesloten op de noodkrachtbron?

Correct
Incorrect

.

De GMDSS radio-installatie wordt tegenwoordig aangesloten op:

Correct
Incorrect

.

.

.