Groot vaarbewijs / Groot pleziertvaartbewijs

Met het Groot Vaarbewijs kunt u aan de slag als schipper in de binnenvaart.
Als binnenvaartschipper kunt u bijvoorbeeld werken op een:

 • Binnenvaartschip
 • Duw- of sleepboot
 • Bergingsvaartuig
 • Baggerschip
 • Veerpont
 • Rijkspatrouille vaartuig
 • Werkschip waterbouw
 • Hotel- of passagierschip
 • Rondvaartboot
 • (Zeilend) charterschip

De werkzaamheden als schipper zijn afwisselend en uitdagend.
De werkzaamheden bestaan uit:

 • Nautische werkzaamheden
 • Technische/ onderhoud werkzaamheden
 • Laden en lossen
 • Leiding geven aan overige bemanning
 • Plannen van lading en reis
 • Overleg met opdrachtgever/verlader

De schipper dient in het bezit te zijn van een Groot Vaarbewijs. Afhankelijk van het vaargebied bestaan er twee soorten:

 • Groot Vaarbewijs rivieren, kanalen en meren.
 • Groot Vaarbewijs alle binnenwateren, inclusief de ruime binnenwateren Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee, Eems, Dollard, IJsselmeer, IJmeer en Markermeer.

Inhoud opleiding:

De opleiding GVB bestaat uit de volgende vakken:

 • Kennis vaarwater
 • Reglementen 1
 • Motorkennis en kennis schip
 • Veiligheid en milieu
 • Laden en lossen
 • Navigatie 1
 • Reglementen 2 (voor GVB alle binnenwateren)
 • Navigatie 2 (voor GVB alle binnenwateren)

Vrijstellingen

Het is mogelijk dat u vrijstelling heeft voor een of meerdere vakken. De vrijstelling(en) voor de examens zijn afhankelijk van uw beroepsmatige diploma’s uit de binnenvaart of zeevaart.

Klassikaal

Wij bieden op drie manieren klassikale opleidingen voor het Groot Vaarbewijs:

 • 20 lesavonden.
 • 14 zaterdagochtenden van 3,5 uur.
 • IN-company opleiding. Locatie, datum, tijd en duur worden in overleg bepaald.

Het bijbehorende studiepakket is inclusief al het benodigde lesmateriaal bestaande uit leerboeken, proefexamens en kaartmateriaal.

Aan het begin van de opleiding ontvangt u een lesrooster met huiswerkschema. Alle examenvakken zijn in het lesrooster ingedeeld in een aantal lesblokken. Aan het einde van ieder lesblok worden de bijbehorende examens ingepland. De examens worden op een zelf te bepalen moment gereserveerd en afgenomen op een CBR locatie in de buurt.

Na inschrijving op de klassikale lessen krijgt u van ons uiterlijk één week voor aanvang een definitieve uitnodiging via de mail met daarin de locatie, datum en aanvangstijd.

Examen

De examens worden afgenomen door het CBR. Klik hier voor informatie en reserveren examen.
De theoretische examens (meerkeuze) mag iedereen doen, ook als er nog niet voldoende vaartijd is opgedaan.
Een los examenresultaat is maximaal 2 jaar geldig. Indien men geslaagd is voor de eerste 6 examenonderdelen ontvangt men het Diploma Aspirant Schipper. Daarmee worden de resultaten van die examenvakken voor altijd vastgezet (verzegeld).
Het Diploma Aspirant Schipper heeft geen meerwaarde voor de bemanningsregeling in de binnenvaart.
Het Diploma Aspirant Schipper geeft in combinatie met 150 vaardagen (verklaring SAB) wel vrijstelling voor het Klein Vaarbewijs. Dit kan worden aangevraagd bij het CBR.

Voor het diploma schipper moet u naast de theorie examens ook een mondeling examen afleggen (NAV 1).
Dit examen mag men echter pas doen nadat men voldoende vaartijd heeft opgedaan. Voor het mondeling examen van het Diploma Schipper Binnenvaart geldt een vaartijd eis van 3 jaar. Per arbeidsjaar gaat men uit van maximaal 180 vaardagen. Dat komt dus overeen met 540 vaardagen.

Vaartijd

Theorie examens: geen vaartijd
Mondeling examen (NAV 1): minimaal 3 jaar vaartijd (540 vaardagen)
Aanvragen Beperkt GVB: minimaal 3 jaar vaartijd (540 vaardagen)
Aanvragen GVB: minimaal 4 jaar vaartijd (720 vaardagen)
Aanvragen KVB: minimaal 150 vaardagen

Praktijkopleiding schipper rondvaartboot

Edumar is door het CCV (onderdeel CBR) geaccrediteerd voor het opleiden tot Schipper Rondvaartboot Beperkt Vaargebied.
De opleiding Schipper Rondvaartboot Beperkt Vaargebied is voor zij-instromers die de vaarbevoegdheid willen behalen voor schipper rondvaart van het Amsterdamse grachtentype in een beperkt vaargebied.

Opbouw van de opleiding en examens

Het opleidingstraject bestaat uit een voortraject van minimaal 90 vaardagen die zelfstandig (zonder begeleiding van Edumar) worden opgebouwd. Na het behalen van een eerste praktijktoets volgt een begeleidingstraject van eveneens minimaal 90 vaardagen. Die eerste instaptoets kan, in principe, op ieder moment van het jaar worden afgesproken en afgelegd.

Voortraject (zelfstandig)Rondvaart schipper aan het bellen

Het voortraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanvraag Dienstboekje
 • Zelfstandig 90 vaardagen maken
 • Behalen van Klein Vaarbewijs 1 (RKM)
 • Behalen van Basiscertificaat Marifonie
 • Vaartijdenverklaring bij SAB halen (90 vaardagen)

Begeleidingstraject

Tijdens dit begeleidingstraject voert de kandidaat werkopdrachten uit en doet hij/zij in totaal nog drie andere praktijktoetsen. Deze praktijktoetsen nemen in complexiteit toe en leiden naar het niveau van een zelfstandig functionerende Schipper Rondvaart. Alle vier de praktijktoetsen worden uitgevoerd en beoordeeld op een schip wat aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. De eerste toets mag op een sloep van minimaal 9 meter worden afgenomen. De andere drie toetsen worden op een type ” Amsterdamse rondvaartboot” afgenomen. Tijdens de eindtoets zijn er ook minimaal 20 gasten aan boord.

De eerste toets heeft het karakter van een entreetoets. Vastgesteld wordt of het aanvangsniveau aanwezig is om aan het begeleide deel van de opleiding te beginnen. De nadruk wordt gelegd op de nautische basisvaardigheden in theorie en praktijk. Deze instaptoets wordt afgenomen door examinatoren van Edumar. Als deze toets met goed gevolg is afgelegd kan het traject met begeleiding aanvangen. Indien men voldoet aan de voorwaarden, kan men op ieder moment het begeleidingstraject ingaan door het succesvol afronden van de instaptoets.