NAUTISCH ENGELS

We kunnen u ook via deze cursus de Engelse taal niet bijbrengen. We adviseren het bestuderen van het boek de Standard Marine Communication Phrases, die we kunnen leveren. We kunnen we veel voorkomende examenvragen en de daarbij behorende antwoorden aan deze les toevoegen. Bestudeer ze.

Enkele voorbeelden:

Traffic movement information at 08.00 hours UTC. Vessel in position 2 miles south of entrance, on course 068 degrees at speed of 8 knots is not following the traffic regulations, and a vessle with yellow funnel in position 53 N 003 W is constrained by a draught of 22 meters. Ship are requested to stay a safe distance.

Welke bewering is juist:

Het betreft een schip dat zich niet aan de verkeersvoorschriften houdt, of een schip met een gele schoorsteen dat wordt beperkt door een diepgang van 22 meter, of zijn beide beweringen juist.

Antwoord: De laatste bewering is juist.

zczc PA 39 Netherlands Coastguard. navigationel warning no 96 120905 UTC JAN. Deep water route. Pipelaying operations in progress from 12 jan tot 17 jan by m/v Lorelei between 53-14,6 N 002-42 E AND 53-10 on 002=48E Racon: wide Berth requested nnnn.  Het juiste antwoord is: Scheepvaart wordt verzocht ruime afstand te bewaren. U begreep dat dit een Navtexbericht is.

Which message marker Indicates that de following message is intergative characher?      Het antwoord is dan Question.

Water is entering the vessel below the waterline.                                                                 I am flooding below the waterline.

Doe you want navigational assistance to reach the inshore pilot station?                            Wilt u navigatie assistentie om het kuststation te bereiken?

The wind is veering and decreasing:                                                                                    De wind ruimt en neemt af.

Visibility is expected tot increase to 2 miles in 6 hours.                                                        Er wordt verwacht dat het zicht verbeterd tot 2 mijl over 6 uur.

Are you on even keel?                                                                                                          Ligt uw schip gelijklastig?

Vessel is leaking noxious cargo.                                                                                           Mijn schip verliest schadelijke lading.

Ik blijf mijn voorliggende koers sturen.                                                                                  I am keeping my present course.

Schepen moeten het aangegeven gebied vermijden.                                                          Vessel must avoid area indicated.

Het manoeuvreerbaar varen van een schip met het anker slepend over de grond.            Dredging of achor.

Er is een verhoging van de waterstand van 3 meter boven normaal.                                  Tide is 3 meters above prediction.

Scheduled and unschededuled MSI broadcast. To ensure that the user knows when to receive MSI for a given area and subject, many MSI broadcast are scheduled, under IMO coordination, to aparticular time, LES and satellite. For example, all navigational warning and meteorological forecast are scheduled broadcasts (and given safety priority, which does not produce an alarm at te terminal when received), while meteorological warning abd distress priority, wich produces an alarm at the terminal).

What is pointed out ? Unscheduled broadcast cause an alarm at the terminal after receipt. (is het goede antwoord)

zczc PE 36. Navigational warning no 222324utc jan. Weater forecast. germain Bicht: Southeasterly variable 7 becoming 9 in extreme north strong gale 10 temporarily at drizzle, later sleet, occasionally wintry showers moderate later bad to very bad, probably licht icing. Temperatures between two and minus three. NNNN. Eerst valt er motregen, daarna natte sneeuw is de juiste bewering.

Het getal 150 dient te worden uitgesproken als one-five-zero.

Welke juiste SMCP-zin hoort bij onderstaande betekenis?                               Depth as indicated in chart must be reduced by 1 metre. De zin: charted depth of water decreased by 1 metre.

I am not under command.                                                                                  Ik ben onmanoeuvreerbaar.

You are approaching a prophibited fishing area.                                               U nadert een verboden visgebied.

Vessel must avoid area indicated.                                                                    Schepen moeten het aangegeven gebied vermijden.

Vessel ahead of you is on opposite course.                                                      Het schip voor u is op tegenkoers.

U overtreedt de verkeersvoorschriften.                                                             You are not complying with traffic regulations.

Route is tijdelijk buiten gebruik.                                                                         Route has been suspanded.

Ga niet voor mij langs.                                                                                       Do not pass ahead of me.

Als je wilt vragen of je het vaarwater in mag, dan zeg je:                                  Do i have permision to enter the fairway?

The use of channels 75 and 76 should be restricted to navigation-related communications only and precautions should be taken to avoid harmfull interference to channel 16, by limiting the outpout power to 1 W or by maen of geographical seperation.   De kanalen 75 en 76 mogen kanaal 16 niet storen.

The 1 m rope is meant to hang the sart inside a liferaft. Any objects the rope can be attached to can be used the performance will not be not able degraded because of the canvas of te liveraft. De werking van de sart wordt amper beïnvloed door het zeil van het reddingsvlot.

Question is een indicator dat het bericht een vragen karakter heeft.

When a message is not properly heard, say: “Say again”.

Be ready to cat off towline.                                                                                     Houd u gereed om de sleeptros los te gooien.

What are your intentions?                                                                                      Wat is uw bedoeling?

My anchor is foul.                                                                                                   Mijn anker is onklaar.

Hampered vessel.                                                                                                  Een schip dat door de aard van zijn werkzaamheden beperkt manoeuvreerbaar is.

A large vessel is leaving. Keep clear of approach channel.                                   Er vertrekt een groot schip houd de naderingsgeul vrij.

To ensure that the user knows when to receive MSI fot a given area and subject, many MSI broadcast are scheduled, inder IMO coordination, to a particular time, LES satellite, For example, all navigational warnings and meteorological forecasts are scheduled broadcasts (and given saftey priority, which does not produce an alarm at the terminal when received), while meteorological warnings (and given urgent or distress priority, which produces an alarm at the terminal).

What is the pointed out in the example? Scheduled broadcasts are given the priority urgent.